Dorota Uliasz

doradca w branży medycznej

Doradzam podmiotom wykonującym działalność leczniczą w opracowywaniu oraz wdrażaniu procedur i standardów podnoszących jakość obsługi pacjenta. Pomagam właścicielom i osobom zarządzającym w kierowaniu pracą personelu placówki medycznej. Podnoszę kompetencje personelu poprzez praktyczne szkolenia z zakresu: komunikacji z pacjentem, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz profesjonalnej i przyjaznej pacjentowi rejestracji.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Usługi

Doradztwo związane z podnoszeniem jakości obsługi

 • Telefoniczne badanie „Tajemniczy Pacjent” – analiza jakości pracy rejestracji oraz opracowanie rozwiązań dotyczących standardów i sposobów prowadzenia rozmów telefonicznych;
 • Opracowanie i wdrażanie standardów oraz procedur obsługi pacjenta;
 • Udrażnianie kanałów komunikacji pisemnej z pacjentem. Analiza czytelności strony internetowej i wewnętrznych regulaminów. Tworzenie wzorów odpowiedzi  na skargi pacjenta.
 • Indywidualna ocena pracowników (rejestracja; call center). Opracowywanie narzędzi cyklicznej oceny jakości obsługo. Prowadzenie rozmów coachingowych.

*****

Usługi szkoleniowe

Zajęcia każdorazowo są przygotowywane  pod kątem potrzeb Klienta. Poprzedzane są one działaniami przedszkoleniowymi (np. badanie „Tajemniczy pacjent”) tak by zwiększyć ich praktyczność. Po zakończeniu szkolenia przygotowuję raport z propozycjami zmian i sposobów ich wprowadzenia. Najczęściej szkolę w siedzibie Klienta – by dostosować terminy i czas zajęć do specyfiki pracy placówki medycznej.

Dla lekarzy:

 • 5 kroków budowania dobrej relacji lekarz – pacjent.
 • Jak skutecznie komunikować się z pacjentem w trudnej sytuacji (np. pacjent roszczeniowy, niewspółpracujący, agresywny)?
 • Jak zminimalizować niezadowolenie pacjenta w sytuacji odmowy (np. nienależne świadczenia)?

Dla pielęgniarek/położnych, laborantek, pomocy dentystycznych, fzjoterapeutów:

 • Jak jednocześnie wykazywać zrozumienie (być empatycznym) i nie ulegać naciskom ze strony pacjentów?
 • Jak profesjonalnie kontrolować przebieg rozmowy z pacjentem (np. pacjent gaduła)?
 • Jak „rozbroić” źle nastawionego pacjenta?

Dla pracowników rejestracji:

 • Pracownik rejestracji wizytówką placówki medycznej – jak to działa w praktyce?
 • Rejestrowanie przez telefon – specyfika kontaktu telefonicznego
 • Trudne sytuacje w rejestracji (np. zmiana terminu wizyty, opóźnienie, pacjent zdenerwowany)

Dla całego zespołu placówki medycznej:

 • Jak tworzyć wspólny front w obsłudze pacjenta?
 • Współpraca pomiędzy lekarzem, pielęgniarką i rejestracją pomaga budować dobre relacje z pacjentem i unikać trudnych sytuacji
 • Ustalanie zasad współpracy – jak jednolite reguły wpływają na wzrost jakości obsługi pacjenta?

*****

Z chęcią przygotuję dla Państwa ofertę zawierającą ceny i zakres działań szkoleniowych lub doradczych.

Aby zamówić ofertę proszę o kontakt:

Telefon: 607 318 602

Mail: kontakt@zadowolonypacjent.pl

lub skorzystanie z formularza poniżej:

W przypadku działań doradczych – proszę napisać, jaki obszar Państwa interesuje.
W przypadku szkolenia - proszę napisać, jaka tematyka, orientacyjną liczbę uczestników oraz ich stanowiska

*****