Dorota Uliasz

doradca w branży medycznej

Doradzam podmiotom wykonującym działalność leczniczą w opracowywaniu oraz wdrażaniu procedur i standardów podnoszących jakość obsługi pacjenta. Pomagam właścicielom i osobom zarządzającym w kierowaniu pracą personelu placówki medycznej. Podnoszę kompetencje personelu poprzez praktyczne szkolenia z zakresu: komunikacji z pacjentem, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz profesjonalnej i przyjaznej pacjentowi rejestracji.
[Więcej >>>]

Bezpłatne konsultacje

lipiec 2019

Pacjent onkologiczny w procesie leczenia wymaga specyficznego podejścia całego personelu kontaktującego się z nim. Zarówno medycznego jak i niemedycznego. Diagnoza choroby nowotworowej, a później cały proces leczenia wymaga psychicznego przystosowania się do nowej sytuacji. Dotyczy to i samego pacjenta i jego rodziny. Pacjent onkologiczny – droga do adaptacji do nowej sytuacji Gdy stajemy przed nagłą […]