Dorota Uliasz

doradca w branży medycznej

Doradzam podmiotom wykonującym działalność leczniczą w opracowywaniu oraz wdrażaniu procedur i standardów podnoszących jakość obsługi pacjenta. Pomagam właścicielom i osobom zarządzającym w kierowaniu pracą personelu placówki medycznej. Podnoszę kompetencje personelu poprzez praktyczne szkolenia z zakresu: komunikacji z pacjentem, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz profesjonalnej i przyjaznej pacjentowi rejestracji.
[Więcej >>>]

Bezpłatne konsultacje

Patient expierence

Skuteczna komunikacja z pacjentem to temat, który jest moim głównym nurtem zainteresowań, działań szkoleniowych i doradczych. Pomimo to uświadomiłam sobie, że sama rzadko używam tego pojęcia. Wolę bardziej pisać i mówić o konkretach związanych z komunikowaniem się. Np. Jak przekazać pacjentowi niepomyślną diagnozę? Jak rozmawiać z pacjentem, by przestrzegał zaleceń lekarskich/pielęgniarskich? Czy też opisują praktyczne […]