Dorota Uliasz

doradca w branży medycznej

Doradzam podmiotom wykonującym działalność leczniczą w opracowywaniu oraz wdrażaniu procedur i standardów podnoszących jakość obsługi pacjenta. Pomagam właścicielom i osobom zarządzającym w kierowaniu pracą personelu placówki medycznej. Podnoszę kompetencje personelu poprzez praktyczne szkolenia z zakresu: komunikacji z pacjentem, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz profesjonalnej i przyjaznej pacjentowi rejestracji.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Pacjenci ze szczególnymi potrzebami

Dorota Uliasz25 stycznia 2020Komentarze (0)

pacjenci ze szczególnymi potrzebamiPacjenci ze szczególnymi potrzebami co to w praktyce oznacza? To nazewnictwo jeszcze nie jest popularne, ale mam nadzieję, że powoli tak się stanie. Będzie to efekt ustawy: ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Mówi ona o szeroko rozumianej dostępności dla takich pacjentów, by mogli sposób możliwie samodzielny i komfortowy mogą korzystać z usług, np. Twojej placówki medycznej.

Może w takim razie po kolei – co oznacza hasło: pacjenci ze szczególnymi potrzebami? Program DOSTĘPNOŚĆ PLUS bazujący na tej ustawie podaje wprost takie typy osób:

 • z niepełnosprawnością:

– ruchu (poruszających się na wózkach, o kulach i balkonikach);

– wzroku (niewidomych i słabowidzących);

– słuchu (głuchych i niedosłyszących);

 • głuchoniewidomych;
 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • z doświadczeniem kryzysu psychicznego;
 • starszych i osłabionych chorobami;
 • z nadwagą;
 • kobiet w ciąży;
 • z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
 • mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
 • z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem;
 • niskorosłych;
 • innych osób ze szczególnymi potrzebami.

Na pewno w Twojej placówce medycznej takie osoby są pacjentami. Pytanie, czy Twoja placówka jest dla nich dostępna bez przeszkód. Bariery mogę być różnego typu: nie tylko architektoniczne, ale również cyfrowe, organizacyjne czy komunikacyjne. Nie wystarczy zainstalować windę, by pacjent bez przeszkód mógł skorzystać z wizyty w przychodni czy podczas pobytu w szpitalu. Często te mniej widoczne bariery są równie dokuczliwe dla pacjenta jak te fizyczne (architektura).

Pacjenci ze szczególnymi potrzebami – mniej widoczne bariery

Bariery organizacyjne:

 • Czy w regulaminie placówki czy procedurach obsługi pacjenta (jeśli je masz) są opisane zasady związane z obsługą takich osób? Czy indywidualne potrzeby tych pacjentów są uwzględnione w procedurach i standardach czy też niekoniecznie?

Bariery komunikacyjne:

 • Czy Twoi pracownicy (lekarze, pielęgniarki, pracownicy rejestracji) wiedzą jak komunikować się z takimi osobami? Jak traktować ich z szacunkiem i godnością?
 • Czy właścicieli i osoby zarządzające wiedzą jak komunikować się z pacjentami o indywidualnych potrzebach? Czy budują kulturę organizacyjną placówki, tak by mieć na względzie obsługę takich osób?

Jeśli nie, to warto zacząć nad tym pracować. Nie tylko dlatego, że taki jest wymóg prawny, ale dlatego, że to wpłynie pozytywnie na odbiór przychodni czy szpitala w oczach pacjentów, nie tylko tych z indywidualnymi potrzebami.

Zachęcam (z mojej perspektywy) do dwóch typów działań:

 1. opracowanie procedur obsługi pacjenta, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Zachęcam do wdrażania takich procedur. Tu przeczytasz, dlaczego warto: procedury obsługi pacjenta i dlaczego standardy obsługi pacjenta są- ważne.

2. organizowanie szkoleń w formie warsztatowej dotyczących komunikacji z różnymi typami pacjentów.

Polecam dwa rodzaje zajęć:

 • warsztaty komunikacyjne – uczące jak rozmawiać, jak zachowywać się, a z drugiej strony czego nie robić w kontaktach z osobami starszymi, z niepełnosprawnościami różnego typu, itd.;
 • szkolenia prawno – psychologiczne. Tak, by z jednej strony wzmocnić wiedzę prawną w tym zakresie, jak i uczyć zasad komunikowania się (czasami wspierając się argumentami prawnymi).

 

Photo by Steven HWG on Unsplash

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy doradczo-szkoleniowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 607 318 602e-mail: kontakt@zadowolonypacjent.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Rozwiązania Edukacyjne Wiedzieć – Umieć – Chcieć Dorota Uliasz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Rozwiązania Edukacyjne Wiedzieć – Umieć – Chcieć Dorota Uliasz z siedzibą w Wieliczce.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@zadowolonypacjent.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: