Dorota Uliasz

doradca w branży medycznej

Doradzam podmiotom wykonującym działalność leczniczą w opracowywaniu oraz wdrażaniu procedur i standardów podnoszących jakość obsługi pacjenta. Pomagam właścicielom i osobom zarządzającym w kierowaniu pracą personelu placówki medycznej. Podnoszę kompetencje personelu poprzez praktyczne szkolenia z zakresu: komunikacji z pacjentem, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz profesjonalnej i przyjaznej pacjentowi rejestracji.
[Więcej >>>]

Bezpłatne konsultacje

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiocie medycznym

Dorota Uliasz21 lutego 2024Komentarze (0)

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniemPolityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiocie medycznym to temat na czasie. 15 lutego 2024 roku  weszły w życie przepisy o zmianach w  kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zobacz zaktualizowane przepisy prawne (np. rozdział 4b): ustawa. Nakładają one obowiązki na wszystkie placówki mające kontakt w dziećmi – w tym wszystkie podmioty medyczne – stworzenia standardów ochrony małoletnich.  Czas na ich wdrożenie jest do 15 sierpnia 2024.

Standardy ochrony dzieci – czego mają dotyczyć wdrażane rozwiązania?

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad. Mają pomagać w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska we wszystkich miejscach, które działają na rzecz dzieci. Na przykład w przychodniach zdrowia i szpitalach, szkołach czy przedszkolach, itd.

W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

 • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
 • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie,
 • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w Internecie,
 • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
 • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

(za: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

Ważna i praktyczna część polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem z perspektywy podmiotu medycznego

Pacjent dziecięcy, czy też szerzej relacja personelu medycznego (lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty) z pacjentem dziecięciem jest szczególna. Dobrze podkreślają to prawa pacjenta, np. prawo do godności i intymności: ustawa o prawach pacjenta

Intymność omawianych spraw, czy też bliski kontakt fizyczny, np. przy badaniu może tworzyć sytuacje, które dziecko/małoletni pacjent ma prawo różnie interpretować. Dlatego też szczególnie ważne jest stworzenie zasad bezpiecznego kontaktu personelu medycznego z dzieckiem-pacjentem.

Dlatego też wypracowanie zasad jest korzystne dla dwóch, a właściwie trzech stron:

 • Dla dziecka: by czuło się dobrze jako  pacjent,
 • Dla rodzica/opiekuna: by mógł w pełni zaufać ludziom, którzy pomagają jego dziecku,
 • Dla personelu placówki medycznej: by móc spokojnie pracować pacjentem dziecięcym, który dzięki zasadom wie czego spodziewać się w trakcie wizyty w przychodni, czy będąc w szpitalu.

Przeczytaj również te artykuły:

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiocie medycznym – jak do tego podejść w praktyce?

Ponieważ za mną rozmowy z kilkoma Klientami (osobami zarządzającymi) z różnych placówek medycznych z pytaniami dotyczącymi tworzenia standardów, a w szczególności polityki ochrony dzieci prześledziłam ten temat. W efekcie pomyślałam, że warto szerzej podzielić się wnioskami z tej analizy. Mam nadzieję, że okażą się przydatne.

W Internecie jest już obecnie dużo materiałów, które można wykorzystać w pracy nad standardami i polityką ochrony dzieci. Na rynku pojawiły się też już płatne szkolenia dotyczące tworzenia procedur.

Mnie sytuacja przypomina wdrażanie RODO. Dużo, czasami natłok informacji, a dodatkowo dużo ofert, typu: kup usługę na… Z jedną różnicą – w temacie ochrony dzieci, aktywne są fundacje i stowarzyszenia, które swoją pomoc oferują darmowo.

Piszę o tym, bo organizacje pozarządowe mają tu duże doświadczenia, opracowali konkretne materiały, którymi chętnie dzielą się z zainteresowanymi.

Przejrzyj dostępne w Internecie materiały

Zachęcam pracę lub zaplanowanie działań od oceny z czym mamy do czynienia. Ja osobiście polecam materiały Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, bo stanowią swoisty poradnik, który krok po kroku zapozna Cię z tą tematyką.

Na podstawie informacji w nim zawartych łatwiej Ci będzie odpowiedzieć na pytanie: czy mam możliwość stworzenia standardów samodzielnie czy też może warto skorzystać z pomocy zewnętrznej. Też łatwiej będzie Ci zaplanować – jakiego typu wsparcia potrzebujesz?

Materiały do przejrzenia, które polecam – bo bardzo kompleksowo opisują sytuację i konkretne wymagania, które ustawa stawia przed podmiotami medycznymi znajdziesz tu: baza wiedzy

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiocie medycznym – dostosuj treść do do sytuacji i potrzeb małoletnich

Jedno jest pewne. By dokumenty były praktyczne i łatwe do stosowania muszą być dostosowane do Twojej placówki medycznej.  To oczywistość, o której niestety czasami zapominamy.

W efekcie powstałe dokumenty stoją na półkach w gabinetach Kierownictwa. Są dostępne na stronach internetowych, ale w praktyce nikt z nich nie korzysta.

W idealnej sytuacji, by stworzyć praktyczne dokumenty warto zrobić to w grupie roboczej, którą tworzą osoby z różnym miejsc w placówce medycznej.

W skład grupy powinni wchodzić: lekarze, pielęgniarki, pracownicy rejestracji oraz pracownicy administracji – dzięki temu można stworzyć zasady, które będą odzwierciedlały realną sytuację.

Wdrażanie procedur

Aby procedury zafunkcjonowały ważne jest, by zapoznać z nimi pracowników. Jeśli nie brali udziału w tworzeniu ich – może to być też moment na to, by zgłaszali swoje uwagi. Uwzględnienie ich opinii – to ważna część procesu wdrażania. Dzięki temu łatwiej zaakceptują nowe zasady.

Jeśli chcesz porozmawiać o wdrażaniu polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem czy też o innych kwestiach związanych z doskonaleniem Twojej placówki medycznej pod kątem obsługi pacjenta, to zapraszam na bezpłatne konsultacje telefoniczne. Po wypełnieniu formularza, oddzwonię do Ciebie, aby umówić dogodny termin rozmowy.

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiocie medycznym – czy wsparcie szkoleniowe może być potrzebne?

Według mnie nawet w 3 wersjach widzę sens i potrzebę szkoleń i polecam takie podejście moim Klientom:

 • po pierwsze: bardzo dobrze z mojego doświadczenia sprawdzają się szkolenia, które są elementem wdrażania polityki i procedur. Dzięki temu mamy pewność, że wszyscy pracownicy zapoznali się z nowymi rozwiązaniami.

Dodatkowo w tego typu szkoleniach cenne jest poznanie ich opinii, czy wprost zachęcenie do konstruktywnej krytyki. Konstruktywna krytyka zakłada, że uczestnicy proponują swoją propozycję, gdy jakiś punkt procedur czy zasada im nie odpowiada.

 • po drugie. Szkolenie dotyczące wdrażania procedury można połączyć np. z warsztatami, na których uczestnicy wypracowują część standardów. Szczególnie polecam wspólne (w formie warsztatów) wypracowanie zasad bezpiecznego kontaktu personelu medycznego z dzieckiem-pacjentem.
 • po trzecie. W swoim poradniku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę poleca regularne szkolenia dla pracowników podmiotu medycznego. Regularnie, czyli „odświeżane” co 2 lata z następujących zagadnień:
 1. Formy krzywdzenia dzieci
 2. Symptomy krzywdzenia dzieci i identyfikacja medyczna przemocy
 3. Procedura “Niebieskie Karty”
 4. Procedura interwencji policyjnej/prokuratorskiej
 5. Procedura interwencji cywilnoprawnej (zawiadomienie sądu rodzinnego).

Jeśli chcesz przeszkolić swój personel, by bez obaw i zgodnie z prawem reagował w sytuacjach podejrzenia o skrzywdzenie dziecka zapraszam do kontaktu. Prześlę Ci propozycję zajęć, które przygotują Twój personel od strony psychologicznej oraz prawnej.

Te tematy i takie i ujęcie – z jednej strony psychologiczne z drugiej prawne jest mi bardzo bliskie. W ramach szkoleń, które współprowadzę z radcą prawnym w zakresie trudnych sytuacji w kontakcie z pacjentem pojawiają się podobne treści.

Czasami pada pytanie typu: „co zrobić, gdy do paradni z dzieckiem przyszedł opiekun pod wpływem alkoholu? Jak z nim rozmawiać? Kogo informować?”

Bardzo polecam takie połączenie tematyczne. Bo, by sprawnie działać i zapobiegać krzywdzie dziecka często ważna jest jednocześnie wiedza psychologiczna (jak rozmawiać z dzieckiem? jak wyłapywać sygnały świadczące, że dzieje się coś złego?) a z drugiej strony jakie działania prawne podjąć.

Sposób podania do wiadomości polityki ochrony małoletnich

Oprócz wprowadzenia w życie procedury muszą być widoczne. Zgodnie z prawem masz obowiązek:

 • udostępnić politykę ochrony małoletnich przed krzywdzeniem na  stronie internetowej
 • wywiesić ją w widocznym miejscu w swoim podmiocie medycznym
 • stworzyć i udostępnić wersję skróconą dla pacjentów dziecięcych.

WAŻNE: pacjenci dziecięcy mają mieć możliwość otrzymania informacji gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach. Bardzo polecam, by stworzyć możliwie najpełniejszą listę miejsc i telefonów pomocowych. Zarówno ogólnopolskich, jak i uwzględniających uwarunkowania lokalne, np. adres i telefon najbliższego ośrodka interwencji kryzysowej.

Zobacz również na te artykuły:

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiocie medycznym – w pytaniach i odpowiedziach

Co grozi podmiotowi medycznemu za brak polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem?

Ustawa zakłada kary pieniężne. Stopniowalna – za stwierdzenie braku polityki – 250 zł, później – gdy podmiot dalej jej nie posiada:  grzywna do 1 000 zł. Jednocześnie z Sąd orzeczeniem środka karnego w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w wysokości do 10 000 zł.

Czy warto kupić gotowe procedury do uzupełnienia danymi mojego podmiotu?

W artykule piszę o tym w kilku miejscach. Myślę, że jednak takie podsumowanie jest ważne. Ja zaczęłabym od przejrzenia darmowego poradnika – by na tej podstawie podjąć decyzję co dalej.

Jeśli z jakiegoś powodu uznasz, że potrzebujesz wsparcia – to warto rozważyć współpracę przy tworzeniu procedur z osobami, które: 1. znają branżę medyczną. 2. stworzą rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Skorzystanie z płatnych gotowców według mnie jest na 3-im miejscu. Gdy żadne z wcześniej opisanych rozwiązań z jakiegoś powodu (czas, koszty) – nie jest możliwe do zastosowania w Twoim podmiocie medycznym.

Zapraszam do kontaktu!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tworzeniu procedur i polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem: zadzwoń lub napisz maila. Omówimy wspólnie sytuację i podejmiesz decyzję co dalej. Czy uznasz, że sam/sam sobie poradzisz czy też uznasz, że warto skorzystać ze wsparcia!

Photo by Anna Mysłowska-Kiczek on Unsplash

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy doradczo-szkoleniowej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 607 318 602e-mail: kontakt@zadowolonypacjent.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Rozwiązania Edukacyjne Wiedzieć – Umieć – Chcieć Dorota Uliasz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Rozwiązania Edukacyjne Wiedzieć – Umieć – Chcieć Dorota Uliasz z siedzibą w Wieliczce.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@zadowolonypacjent.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: