Dorota Uliasz

doradca w branży medycznej

Doradzam podmiotom wykonującym działalność leczniczą w opracowywaniu oraz wdrażaniu procedur i standardów podnoszących jakość obsługi pacjenta. Pomagam właścicielom i osobom zarządzającym w kierowaniu pracą personelu placówki medycznej. Podnoszę kompetencje personelu poprzez praktyczne szkolenia z zakresu: komunikacji z pacjentem, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz profesjonalnej i przyjaznej pacjentowi rejestracji.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Szkolenie w ramach Międzynarodowych Targów Dentystycznych w Krakowie KRAKDENT

Zapraszamy na szkolenie w ramach Międzynarodowych Targów Dentystycznych w Krakowie KRAKDENT

NOWY TERMIN: 4 września 2020 (piątek), w godzinach: 15.15- 17.00, sala S2

Jak skutecznie rozpatrywać skargi pacjentów?

  • Regulacje prawne i procedury rozpatrywania skarg pacjentów
  • Dokumentacja medyczna jako ważne zabezpieczenie
  • Jak odpisywać na skargi pacjenta? – skarga pisemna
  • Rozmowa z pacjentem – skarga ustna
  • Sytuacje trudne w procesie rozpatrywania skarg i skutki skarg

Szkolenie w przystępny sposób wyjaśnia proces rozpatrywania skarg pacjentów, łącząc poradnictwo prawne z psychologicznym.

Zapraszamy: lekarzy dentystów, kadrę zarządzającą, osoby odpowiedzialne za obsługę pacjenta oraz właścicieli podmiotów leczniczych.

Szkolenie poprowadzą ekspertki posiadające duże doświadczenie we współpracy z branżą medyczną: Gabriela Jędrys– radca prawny oraz Dorota Uliasz – psycholog.

Udział w szkoleniu jest płatny i wynosi 249 zł (w ramach ceny zapewniamy bilet wstępu na Krakdent).

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia. Administratorem danych jest Dorota Uliasz (Rozwiązania Edukacyjne, Wiedzieć – Umieć – Chcieć, ul. Pasternik 52a, 32-020). Celem przetwarzania podawanych danych osobowych jest realizacja szkolenia. Dane osobowe przechowujemy jedynie przez czas wymagany do realizacji działań związanych z organizacją zajęć. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego RODO: Prezesa UODO.